Servizos

QUE OFRECEMOS

SOLUCIÓNS RESPONSABLES

En Aviturga ofrecemos unha serie de servizos profesionais aos nosos asociados co obxectivo de fortalecer o sector e axudarvos a prosperar como anfitrións.

20Cota semestral.
 • COTA BÁSICA

 • Servizos profesionais para un sector en auxe.
  •    Representación.
  • Regularización
  • Información
  • Formación
  • Tramitación

Interlocutora coas administracións públicas

Dende a súa constitución a finais do 2016, Aviturga convirtiuse no referente en Galicia a hora de falar da realidade dos propietarios de vivenda vacacional. Somos a asociación que funciona como interlocutora coas Administracións Públicas.

Comprometidos coa calidade dos servizos

Aviturga estase a comprometer coa calidade das vivendas turísticas en Galicia polo que organiza actividades formativas e ofrece novos servicios e interese para os asociados.

Información permanente e persoalizada

Aviturga ofrece información permanente e persoalizada aos seus asociados para axudarles nos trámites de regularización das súas vivendas e información fiscal para que os propietarios poidan cumprir as súas obrigas tributarias.

Apertura de Galicia a novos mercados de turistas

Creemos no crecemento ordeado das nosas vivendas turísticas polo que estaremos presentes nos foros, feiras e eventos de promoción nos que se busque a apertura de Galicia a novos mercados de turistas tanto nacionais como internacionais.

NOSOS COLABORADORES

Traballamos man a man con empresas relacionadas co sector buscando
sempre a excelencia e o mellor facer; os nosos colaboradores son un
dos alicerces máis importantes da asociación.